Pandomim Nedir?
Sözsüz oyun. Düşünceleri ve duyguları kimi kez müzik, kimi kez çeşitli eşyalar kullanarak, kimi kez dansla ya da gövde ve yüz hareketleriyle yansıtmayı amaçlayan oyun.
Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Pandomima
Pano
Panola
Pantolene
Papuç
Papuç Sektirmek
Parçacı
Parçalı Komedya
Peniz
Piscator Tiyatrosu